Menu Hlavní obsah

Vážení zástupci realitních kanceláří,
dovolte nám představit další verzi Poski REALu – označenou jako 3.7 - GDPR. Níže v dokumentu jsou popsané klíčové změny softwaru, protože jak naši klienti ví, každý měsíc vydáváme aktualizace softwaru a 2x ročně větší upgrade, který s sebou nese tento soupis všech průběžných aktualizací. Tento upgrade souvisí spíše s technickou změnou a vylepšením.

Důležitou součástí každé aktualizace jsou i aktualizace exportních můstků, které jsou naprosto klíčové pro správné fungování exportu vašich nabídek na realitní servery.

Aktivace všech níže popsaných funkcí závisí především na verzi typu vaší licence, tedy to, zda využíváte verzi REAL Klasik, Easy nebo Start. V případě nejasností můžete o aktivaci těchto funkcí požádat svého obchodního zástupce nebo samozřejmě skrz realitní software v menu “Nastavení > Nastavení systému”.

Věříme, že budete s novinkami, které vznikají kvůli Vám, našim klientům spokojeni.

TEAM Poski REAL

Poski REAL verze v3.7

1. Výběr nejvýznamnějších změn v nové verzi

V softwaru proběhla celá řada užitečných aktualizací a tímto bychom vás rádi seznámili s těmi nejužitečnějšími. V dalších řádcích si tedy můžete přečíst soupis změn, které vznikly mezi poslední verzí 3.6 a naší novou aktuální verzí 3.7. Všichni klienti, kteří si Poski REAL pronajímají, mají systém aktuální, včetně všech posledních funkcionalit. Může ale dojít k situaci, že máte starší webové stránky od naší společnosti a ty blokují aktualizaci, proto je nutné provést také úpravy s webovými stránkami. Ti, kterých se to týká, budeme informovat.

1.1 Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

Dosud nejvíce ucelený soubor pravidel na ochranu dat na světě, známé pod zkratkou GDPR, vejde v platnost 25. května 2018. Na základě tohoto nařízení došlo v nové verzi 3.7 k implementaci nové směrnice EU o ochraně osobních údajů. Vše tak bude podle aktuálních pravidel.

Po upgradu Poski REALu na verzi 3.7 se začne administrátorům systému zobrazovat informace o možném nastavení použití GDPR v systému. Toto nastavení musí nastavit alespoň jeden administrátor systému. Administrátor musí postupovat dle vícekrokového formuláře nastavení až do posledního kroku, kde nastavení instalace potvrdí. Změna nastavení se následně provádí požadavkem na naší technickou podporu.

Poski REAL verze v3.7

Toto nastavení můžete přeskočit, ale bude se Vám pravidelně upomínat, zpětně můžete nastavení vyvolat pomocí akce „Nastavit GDPR

Poski REAL verze v3.7

V systému pro Vás v „Nastavení > GDPR > GDPR šablony“ máme připravené dvě textové šablony: „Informační povinnost“ a „Aktivní souhlas“, které je potřeba upravit pro potřeby vaší realitní kanceláře.

Pro potřeby splnění legislativní povinnosti i na vlastním webu Vám doporučujeme provést GDPR audit webu.

1.2 Revize modulu Klienti (nově Adresář)

Doposud jste v systému Poski REAL mohli v levém sloupci najít modul “Klienti“. Ten se s novou verzí mění a přejmenovává se zejména kvůli GDPR na “Adresář“. Přinese s sebou rozčlenění na dvě další části “Klienty“ a “Zájemce“, což poskytne přehlednější databázi kontaktů.

Klienti: Ve skupině Klienti se nacházejí kontaktní údaje klientů, kteří s vaší RK mají smluvní vztah a díky legislativních požadavků GDPR je zde potlačena povinnost anonymizace (smazání) kontaktních údajů, protože se na ně vztahují jiná pravidla (například zákon o účetnictví).

Zájemci: Ve skupině Zájemci se nacházejí kontaktní údaje zájemců, tyto kontaktní údaje podléhají anonymizaci (mohou se automaticky mazat).

1.3. Revize modulu Volání (nově Akvizice)

K přejmenování došlo také u položky “Volání“. Ve verzi 3.7 bude pojmenována jako “Akvizice“. V návaznosti na GDPR byly kontaktní informace na potenciální zájemce přesunuty do Adresáře > Zájemci a tito zájemci jsou pak propojení s jednotlivými Akvizicemi.

I nadále modul Akvizice souží ke stejnému účelu jako modul Volání, tj. pro evidenci především studených kontaktů, tipů, náboru apod.

Poski REAL verze v3.7

1.4. Optimalizace systému pro mobilní zařízení

Aby se vám jednodušeji a příjemněji pracovalo také z mobilních telefonů, došlo k optimalizaci některých modulů systému. Konkrétně se jedná o Dashboard (hlavní náhled), Nabídky, Adresář, Akvizici a Smlouvy.

Zpříjemnění práce proběhlo i u funkcí. Z telefonu teď lehce zadáte nový úkol, či uvidíte obecné přehledy záznamů.

1.5. Úprava při zadání nové nabídky

Při zadání nové nabídky přes systém Poski REALu narazíte ve verzi 3.7 na změnu v zadání prvního boxu „Základní informace“. Aktuálně přidáte „Spolupracující makléře“ pomocí ikony „+“ vedle výběru makléře (i jinde v systému). Do této sekce byly přesunuty i parametry „Datum zadání“ a „Platnost nabídky“.

Poski REAL verze v3.7

1.6. Úpravy náhledu

Funkce náhledu byla rozdělena na editaci vlastního náhledu a systémové nastavení náhledu pro ostatní uživatelské skupiny (vašich kolegů).

Poski REAL verze v3.7

Ukázka úpravy systémového nastavení. Nově mají možnost administrátoři systému nastavit pro jednotlivé skupiny výchozí nastavení zobrazení náhledu, případně zakázat uživatelům v dané skupině vlastní úpravy náhledu (uživatelé si nebudou smět s boxy libovolně pohybovat).

Poski REAL verze v3.7

1.6.1. Nové panely na hlavním dahsboadrdu

Na Dashboadru (hlavní náhled) přibyly nové panely jako „Uvítací panel“ a „Narozeniny klientů“. „Uvítací panel“ Vás bude informovat o nových emailech přijatých skrz vlastní web (pro plnou podporu doporučujeme službu GDPR audit); o budoucích narozeninách vašich klientů a zájemců (pokud u nich budete mít uvedeno rodné číslo nebo datum narození); o nabídkách, kterým končí nebo skončila platnost smlouvy; o rezervacích, kterým se blíží termín podpisu kupní smlouvy a o kontaktech, které budou díky nastavení.

Poski REAL verze v3.7

GDPR brzy anonymizovány. V případě, že jste uživatel s vyšším přístupem, je takto přípraven druhý podobný box s informacemi o nových poptávkách/nabídkách apod. v rámci vaší struktury.

Dalším je Panel „Narozeniny klientů“ slouží k detailnímu zobrazení konkrétních klientů, kteří budou mít narozeniny, s možností jim přímo odeslat email (nebo SMS - pokud máte danou službu objednanou)

Poski REAL verze v3.7

1.7. Flexibilní přehledy nabídek

Při zobrazení přehledu modulu Nabídky v systému Poski REAL můžete jednoduše upravovat šířku jednotlivých sloupců dle individuální potřeby.

Pokud vás aktuálně zajímá celý nadpis nabídky a nikoli cena, jednoduše sloupec zvětšíte (najetím a držením kurzoru myši na oddělovač mezi sloupci) a pracujete tak s tím, co zrovna potřebujete. Jednoduché! Úpravu podporují také přehledy v dalších modulech.

Poski REAL verze v3.7

1.8. Zadávání záznamů – plánování

Přepracovali a zjednodušili jsme pro Vás zadávání záznamů. Zadání nyní bude přímočaré a logičtější. Současně jsme přepracovali kategorie. Plánování je tak příbuzné k ovládání, jako mají aplikace Google.

Připomínáme, že v plánování je možné také odesílat SMS či emailové upozorňující zprávy, například při prohlídkách makléřů. Vše záleží na nastavení systému.

Poski REAL verze v3.7
Poski REAL verze v3.7

1.9. Průvodce systémem

Systém přivítá nově zadaného uživatele průvodcem, kde mu vysvětlí základní práci se systémem v základních modulech. Funkce je vhodná hlavně pro nové makléře, kteří nemají ještě SW zažitý.

Poski REAL verze v3.7

K tomuto průvodci se můžete kdykoliv zpětně vrátit pomocí ikony „?“ na hlavním panelu a výběru akce „Průvodce“

Poski REAL verze v3.7

Úpravy související s vlastním webem (webovými stránkami)

Týká se těch, kteří od naší společnosti mají www stránky, podporující hromadné úpravy.

1.10. 360° prohlídky

Nově půjde do Poski REALu vložit fotografie ve formátu 360°. Na vlastním webu pak Poski REAL z této fotografie udělá 360 stupňové virtuální zobrazení. Nabídky jednotlivých nemovitostí tak mohou být ještě atraktivnější!

Info: Pro možnost použití této funkce musíte mít k Poski REALu web od Poski.com - nejnovější verzi webu a minimálně ve verzi Klasik.

Poski REAL verze v3.7

Videonávod pro vytvoření 360° prohlídky pomocí mobilního telefonu je umístěn na našem Poski.com YouTube kanálu: https://youtu.be/5NGXo-G6qGM

Textový návod pro vytvoření 360° prohlídky je zde: https://info.poskireal.cz/zs/360-stupnove-prohlidky

1.11. Výstup z formulářů vlastního webu přímo v Poski REALu

Pokud používáte aktuální verzi vlastního webu, začnou se s novou verzí e-maily, které jsou odeslané pomocí formulářů, ukládat přímo do systému Poski REAL. Přístup k nim máte z menu Emaily > Z webu. Jednoduché a přehledné i k pozdějšímu využití.

Akcí „Vytvořit akvizici“ můžete s daným záznamem dále pracovat.

Poski REAL verze v3.7

1.12. Sekce neveřejné nabídky

V systému nově vznikne také sekce „Neveřejné nabídky“. Sami se tak můžete rozhodnout, co tato sekce bude obsahovat, a určit klienty, kteří budou mít do této neveřejné sekce přístup. Přístup lze omezit i na konkrétní období. Nabídka v neveřejné sekci se neexportuje na žádný realitní server.

V případě zájmu o tuto sekci kontaktujte svého obchodního zástupce.

Poski REAL verze v3.7

1.13. Revize filtrování

Vyhledávání pro vaše potenciální klienty bude zase o kus jednodušší a příjemnější. Při vyhledávání konkrétní nabídky vidí návštěvník webu typ nemovitosti i typ nabídky již ve filtrovacím okně a lehce si tak vybere, co právě potřebuje.

Při výběru lokality také může konkretizovat oblasti až do městských částí, což doposud nebylo možné. V závorce vedle dané lokality pak automaticky vidí, kolik nabídek se zobrazí.

Výběr ceny je řešen pomocí prvků pro výběr z předdefinovaných částek, které si návštěvník může jednoduše vybrat bez potřeby vpisování konkrétních čísel. Navíc, pokud si například vybere v typu nabídky prodej, zobrazí se mu pouze částky, které v daném výběru sdružují nějaké nabídky. V závorce, stejně jako u lokality, pak vidí, kolik nabídek to je.

Poski REAL verze v3.7

1.14. Přechod na HTTP/2 protokol – o 30 % rychlejší webové stránky

Díky úpravě způsobu přenášení dat, se webové stránky načítají rychleji v průměru o 30 %. Zvýšila se také pocitová rychlost, stránky působí svižněji. Viz článek na blogu Poski.com.

2. Exporty – úprava exportního můstku

  • Rozšíření pomocníku řešení chyb s exporty o nové řešení: https://export.poskireal.cz/
  • Nově v pomocníkovi řešení chyb naleznete i odkazy na ceník jednotlivých realitních serverů: https://export.poskireal.cz/ (odkaz "Ceník inzerce" pod logem realitního serveru)
  • Číslo podlaží - možnost vyexportovat i záporné číslo podlaží bytu (pro servery, které toto podporují)
  • reality.idnes.cz - nová detekce nezveřejnění nabídky z důvodu vypršení kreditu
  • videobydleni.cz - nově Poski REAL stahuje statistiky inzerce
  • reality.cz - revize exportního můstku dle nového importního rozhraní, především nastavení typu nemovitosti dle nových číselníků
  • ulovdomov.cz - zobrazení provize dle skutečnosti
  • realitymix.centrum.cz - rozšíření exportu o zasílání GPS souřadnic

V případě zájmu o provedení aktualizace nebo zájmu o konzultaci kontaktujte naše obchodní zástupce. Rádi vám poradíme a pomůžeme!

Připomínáme, že všichni klienti, kteří mají pronájem licence, mají upgrade zdarma zahrnutý v měsíčním poplatku v rozsahu své licence. U odkoupených verzí je upgrade zpoplatněný po individuálním nacenění.

Kontaktujte nás osobně

Zpracoval:
Ing. Vladimír Vaněk a TEAM Poski REAL
Datum: 14.05.2018
Verze systému 3.7