Menu Hlavní obsah

Info o verzích

Vážení zástupci realitních kanceláří,
rádi bychom Vám představili novou verzi našeho oblíbeného realitního softwaru, která, jako vždy, přináší spoustu novinek a vylepšení, která výrazně zpříjemní práci s programem.

Důležitou součástí každé aktualizace jsou i aktualizace exportních můstků, které jsou naprosto klíčové pro správné fungování exportu Vašich nabídek na realitní servery.

Jak víte, od verze 3.3 se způsob aktualizací a upgradů změnil. Klienti, kteří využívají měsíční pronájem licence, mají aktualizace systému provedenou ZDARMA každou první středu v měsíci. Jedná se o menší vylepšení, která jsou i bez výpadku systému možné. Upgrady, tedy větší zásahy do systému, provádíme 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. Doporučujeme každé realitní kanceláři typ spolupráce formou pronájmu licence. Jen tak můžeme garantovat kompatibilitu všech funkcí a splnění aktuálních legislativních požadavků.

Aktivace níže popsaných funkcí je závislá na verzi typu licence (Klasik, Easy, Start) viz Ceník Poski REAL. Případně o aktivaci těchto funkcí můžete požádat svého obchodního zástupce, nebo skrz systém v menu „Nastavení > Systém“.

Máte zájem o upgrade svého programu na novou verzi 3.4?

>> Požádat o upgrade nebo další informace. <<

Výběr nejvýznamnějších změn v nové verzi

V dalších řádcích si dovolíme popsat celkový soupis změn, které vznikly mezi verzí 3.3 (vydána v březnu) a verzí 3.4 (vydána v listopadu 2016). Část úprav byla zahrnutá v měsíčních aktualizacích, tedy v systému už je obsažená, tímto Vás o změnách pouze informujeme. Mezi verzemi proběhlo celkem 8 aktualizací. Systém je tak stále pro klienty, kteří mají pronájem licence aktuální a obsahuje všechny poslední funkcionality.

Nový modul Náklady

Připravili jsme zcela nový modul pro evidenci nákladů na zakázku. Modul je připravený v tzv. beta funkcionalitě, tedy očekáváme také připomínky našich klientů na jeho zlepšení. Modul naleznete u každé nabídky v roletce akce, nebo celkové náklady v hlavním modulu v levé navigační části systému.

 • V Poski REALu budete moci evidovat jednotlivé náklady spojené s náborem a prodejem nemovitostí
 • Získáte přehled ziskovosti jednotlivých nabídek
 • Modul je obsažen od verze Klasik a bude součástí upgradu pro tyto verze, pro nižší verze lze dokoupit
ilustrační obrázek

Nový modul Volání

Na četné požadavky, zejména větších kanceláří, vznikl zcela nový modul volání. Tento modul pracuje s kontakty, které nejsou řazeny mezi klienty, ale je nutný přehled pro evidenci. Modul je možné zakoupit do jednotlivých verzí, není obsažen v hlavním upgradu. Lze dokoupit do každé verze systému Poski REAL, není součástí upgradů.

 • Pracujte s kontakty. Doporučte obchody svým kolegům a naopak si nechte doporučit obchod přenecháním kontaktů
 • Ideální pro RK, které mají samostatné Callcentrum nebo vlastní asistentku
 • Jednotlivé volání jsou přehledně členěny do sekcí „Moje“, „Podřízení“, „Volné“ a „Zadané“
 • V sekci „Volné“ se nachází volání, které si může kdokoliv v rámci systému zablokovat na určité období na sebe a má možnost s kontaktem dále pracovat
 • Modul je propojen s fulltextovým vyhledáváním, kdy po zadání telefonního čísla nebo emailové adresy jsou nabídnuté již příslušné záznamy ze systému, případně přes akční tlačítka lze vytvořit nové volání nebo přímo nového klienta. Tímto v systému nevznikají duplicitní záznamy
ilustrační obrázek

Úpravy, a rozšíření modulu Aktivity

ilustrační obrázek
 • Původní modul Kalendář se v hlavním menu přejmenoval na Plánování
 • Původní akce "Aktivity" se nyní např. v přehledu nabídek přejmenovala na "Záznamy, prohlídky"
 • Zadání nového záznamu je nyní kompaktnější
  • rozšířené nastavení záznamu se ovládá skrz ikony v prvním řádku
 • Nový příznak "Veřejný záznam"
  • záznam vytvořený s tímto příznakem uvidí u daného klienta i klienti mimo hierarchii podřízenosti
  • např. pokud někdo z makléřů u svého klienta napíše záznam "Tento klient je nespolehlivý, nedoporučuji spolupráci." a označí jej příznakem "Veřejný záznam", tak tento záznam bude u klienta přístupný všem uživatelům v dané instalaci
 • Nově lze propsat aktivitu i k návazným záznamům
  • např. pokud přidáte k nabídce záznam typu "telefonát s klientem", tak při vytvoření záznamu jej budete moci přiřadit i do seznamu záznamů klienta nabídky
  • propsání záznamu i ke klientovi vyvoláte "zakliknutím" klienta při vytvoření záznamu nabídky
  • ilustrační obrázek
 • Nově lze každý záznam (ke kterému máte přístup) komentovat
  • pod každým záznamem je pole pro vložení komentáře
  • ilustrační obrázek
 • Aktivity jsou nově navázány na systém notifikací
  • notifikace se zobrazují v hlavičce Poski REALu (ikonka "zvonečku")
  • pokud má být makléř informován např. o nové aktivitě, ke které je přiřazen, tak se ikonka "zvonečku" zvýrazní a zobrazí se u ní číslo, které určuje počet nepřečtených notifikací
 • Úpravy systému aktivit je zdarma pro všechny klienty, kteří mají funkci aktivní.

Vylepšení práce s nabídkou

Jak víte, pravidelně upravujeme práci s nabídkou a vylepšujeme ji dle aktuálních požadavků. Inspirujeme se v Google. Vylepšení je aktuálně pro všechny naše verze po upgradu.

 • možnost označení exportu fotografie bez vodoznaku u konkrétní nabídky
 • nové možnosti úprav nahraných fotografií (ve 3. kroku "přílohy" po nahrání klikněte na akci "upravit" u dané fotografie)
 • otáčení fotografií po nahrání do systému v kroku přílohy
 • vlastní ořezání fotografií
 • ořezání fotografií dle vybraného poměru stran
 • aplikování grafických stylů na fotografie
  • nastavení úrovně jasu
  • nastavení úrovně kontrastu
  • nastavení různých filtrů
 • Z dané nabídky lze vytvořit novou poptávku, poté bude tato nabídka vyřazena z procesu párování
ilustrační obrázek

Nový notifikační systém

Již se Vám nezatoulá žádná důležitá událost, která se děje v systému s Vašimi záznamy. Budete vždy upozornění formou, kterou využívá např. Facebook. Je možné tedy kontrolovat veškerou činnost uživatele v softwaru.

Notifikace systému je obsažená zdarma ve všech verzích od verze Start

ilustrační obrázek
ilustrační obrázek

Nové funkce webové stránky

Pro klienty, kteří využívají webové stránky, jsme také připravili plno vylepšení. Níže si dovolíme poslat soupis hlavních z nich. Připomínáme, že webové stránky neprochází aktualizací ani upgradem, jako tomu je v případě Poski REALu každý měsíc, respektive 2x ročně. Ale jsou aktualizovány na dotaz a zájem o vylepšení webu.

Hlídací pes na webu

Funkce je vhodná především pro návštěvníka realitního webu. Ten si může navolit, jaké parametry hodlá hlídat u dané RK a v případě, že se nabídka odpovídající parametrům na webu objeví, bude informován emailem.

 • Funkce dovolí návštěvníkům webu hlídat nové nabídky na základě předchozího hledání
 • RK získá přímou vazbu na klienta
 • Zákazník se na webové stránky následně rád vrací
 • Tato funkce je možná pouze pro klienty, kteří mají webové stránky od Poski.com, funkce není součástí standardního upgradu, je zpoplatněná.
ilustrační obrázek

Vážení zástupci realitních kanceláří,
dovolte nám představit další verzi Poski REALu – označenou jako 3.5. Níže v dokumentu jsou popsané klíčové změny softwaru od verze 3.4, protože jak naši klienti ví, každý měsíc vydáváme aktualizace softwaru a 2x ročně větší upgrade, který s sebou nese tento soupis všech průběžných aktualizací.

Důležitou součástí každé aktualizace jsou i aktualizace exportních můstků, které jsou naprosto klíčové pro správné fungování exportu vašich nabídek na realitní servery.

Aktivace všech níže popsaných funkcí závisí především na verzi typu Vaší licence, tedy to zda využíváte verzi REAL Klasik, Easy a nebo Start. V případě nejasností můžete o aktivaci těchto funkcí požádat svého obchodního zástupce nebo samozřejmě skrz realitní software v menu “Nastavení > Systém”.

Věříme, že budete s novinkami, které vznikají kvůli Vám, našim klientům spokojeni.

TEAM Poski REAL

fb

Výběr nejvýznamnějších změn v nové verzi

V softwaru proběhla celá řada užitečných aktualizací, tímto bychom Vás rádi seznámili s těmi nejužitečnějšími. V dalších řádcích si tedy můžete přečíst soupis změn, které vznikly mezi poslední verzí 3.4 a naší novou aktuální verzí 3.5. Všichni klienti, kteří si Poski REAL pronajímají, mají systém aktuální, včetně všech posledních funkcionalit.

1. Změna hlavního Dashboardu

Připravili jsme pro realitní kanceláře změnu úvodního Dasboardu. Nově je možné si nastavit jednotlivé boxy přesně na míru každého uživatele. Přidali jsme také několik nových statistických grafů a dalších důležitých informací s proklikem do daného modulu.

1

2. Synchronizace kalendáře a kontaktů s Google účtem

Ve verzi 3.5 přinášíme inovaci v podobě propojení Vašeho kalendáře a kontaktů s Google účtem Vám velice usnadní a zjednoduší nejen práci, ale i firemní komunikaci. Tato funkce vznikla na četná přání našich klientů. Díky tlačítka “sdílet” jednoduše propojíte software s Vaším Google účtem. Poté stačí kliknout na červenou ikonku synchronizace a Váš kalendář nebo kontakty se propíší do systému Poski Real, jak jednoduché, že? Tím budete mít vždy komplexní a ucelený přehled o Vašich denních plánech. Jako nadřízený uživatel v Poski

REALu, budete moci jednoduše plánovat záznamy, čas nebo denní harmonogram Vašich makléřů.

Je možné, že pro první napojení díky změnám Google bude nutné kontaktovat naší technickou podporu. Google od 11.5.2017 všechny změny centrálně autorizuje

2

3. Revize přehledů – přehled nabídek

Zrevidovali jsme záložky, nejvýrazněji v přehledu nabídek. Úprava vznikla kvůli tomu, že v minulém přehledu byly časté dotazy na neaktivní nabídky, které byly hůře k nalezení v pravé části. Nově, jsou záložky přidány na jednu hlavní úroveň, ale jsou přehledněji rozřazeny dle stavu nabídky. Nabídky tak můžete sledovat v kategoriích aktivní, rezervované, prodané, archivované a ke schválení.

V podúrovni každé ze záložek lze pak najít rozšíření dle hierarchie uživatelů a ostatních vlastností každé nabídky.

POZOR !!! S touto úpravou už nenaleznete v softwaru modul smlouvy. Protože se smlouvy vážou k nabídkám, jednotlivé případy budou rozdělené v daném stavu nabídky. Informace například k rezervaci, tak bude evidovaná pod danou nabídkou, nikoli pod vlastním číslem. Jedná se tedy o větší, ale logickou úpravu.

3

4. Modul nastavení skupin a práv uživatelů

vá funkce, která Vám umožní přizpůsobit si systém dle vnitřní firemní struktury a Vašich vlastních firemních procesů. Také po této funkcionalitě naši klienti hodně volali.

živatelské skupiny lze upravovat, rozšiřovat nebo přidávat a to až na 10 skupin. V tomto modulu uvidíte také přehled všech uživatelů a uživatelských skupin, můžete měnit pobočku, předávat nabídky na jiné uživatele apod

Nově lze také měnit práva k jednotlivým uživatelským úrovním. Pokud nevyhovují práva například ke skupině makléř, lze si je jednoduše nastavit.

Tuto funkcionalitu naleznete v menu uživatele – uživatelská práva.

4 5

5.Vylepšení statistik inzerce

Díky novým statistikám budete mít nyní kompletní přehled nad výkonem a efektivitou své inzerce na vybraných serverech. Ve vrchní části je umístěn filtr, kde si jednoduše nastavíte sledované časové období. V této části si také můžete jednoduše nastavit, zda chcete sledovat statistiky ze všech serverů nebo z jednoho konkrétního. Přidávat budeme průběžně další servery, které vykazují zajímavá čísla.

Statistiky naleznete v náhledu nabídky pro každou konkrétní nabídku nebo v menu statistiky pro všechny nabídky v portfoliu dané realitní kanceláře

Sledovat můžete

 • Počet zobrazení Vaší inzerce
 • Cenu za inzerce celkem
 • Cenu konkrétní inzerce
 • Cenu za zvýhodnění inzerce (topování)
6

6. Export dražeb a aukcí

Při zadávání nové nabídky je možné nově vybrat také nový typ - export dražeb. Stačí jednoduše vybrat typ nabídky “dražba dobrovolná”, “nedobrovolná” a tím můžete tento typ nabídky exportovat.

Dražby lze exportovat na Sreality.cz, do budoucna však bude rozšířena i podpora dalších realitních serverů. Rozdíl mezi aukcí a dražbami je ten, že právě dražby mají mnoho parametrů povinných

Všichni naši klienti budou mít možnost si dražby i aukce zadat v softwaru Poski REAL, ale zobrazení na webu bude možné jen u nejnovějších verzí webových stránek.

Pakliže máte zájem o exporty dražeb, budeme rádi za Vaše reakci. Můstky rozšíříme podle zájmů RK.

8

7. Nový modul nápověda a veřejný pomocník s Poski REALem

Jedná se o zcela novou veřejnou webovou stránku, kde jsou umístěny jednotlivé nápovědy k systému a především často řešené otázky a odpovědi našich klientů. Nápovědu je možné také rozkliknout z každého modulu po kliku na ikonu otazníku.

Nový web v podobě veřejného pomocníka můžete najít na info.poskireal.cz

9

Jaké jsou výhody pomocníka?

 • Veřejný pomocník je pro všechny zcela ZDARMA,
 • Úspora času a Vašich peněz investovaných do technické podpory,
 • Integrace do Poski REAL do jednotlivých akcí.

8. Automatická synchronizace i stavu nabídky

Verze 3.5. přináší také lepší přehled o neveřejnosti nabídky. O tom zda je nebo není nabídka viditelná, můžete být Vy nebo Vaši makléři informováni e-mailem, ikonou v náhledu nabídky nebo ikonou u exportního připojení. Servery mohou nabídku ze svého portfolia z různých důvodů vyřadit (například duplicity) tato ikona Vás o tom bude informovat. Pro všechny nabídky je synchronizace možní – exporty – akce – synchronizace

10 11

9. Synchronizace se službou Mailchimp

Upravili jsme způsob odesílání newsletterů. Díky modulu newsletter lze nyní synchronizovat všechny Vaše kontakty se službou Mailchimp, který je v Poski REALU využíván pro odesílání hromadných zpráv tzv. newsletterů. Lze na přání napojit i na jinou službu. Jednoduše si tedy tlačítkem “synchronizovat” nahrajete veškeré Vaše kontakty do Mailchimpu a můžete rozesílat novinky všem svým zákazníkům. Náš jednoduchý návod (viz.níže) Vás provede každým krokem celé synchronizace.

Poté v záložce Klienti > Moje vyberete tlačítko synchronizovat kontakty. Tím zajistíte jednoduchý přesun veškerých Vašich kontaktů, na které můžete zasílat jakákoliv sdělení nebo novinky z Vaší společnosti.

12 13

Synchronizaci je vždy nutné nastavit kliknutím na zelené tlačítko “synchronizovat”.

14

10. Textový editor pro texty v editaci pobočky

V nové verzi 3.5 můžete skrz textový editor jednoduše editovat pole Poznámka, dostupnost a umístění. Díky nového editoru můžete tedy jednoduše formátovat písmo, měnit řádkování a další. Je možné zdV nové verzi 3.5 můžete skrz textový editor jednoduše editovat pole Poznámka, dostupnost a umístění. Díky nového editoru můžete tedy jednoduše formátovat písmo, měnit řádkování a další. Je možné zde také nahrát obrázky, měnit zarovnání nebo například vkládat odkazy.e také nahrát obrázky, měnit zarovnání nebo například vkládat odkazy.

15

11. Revize zadání nabídky

Díky revizi zadávání nabídek došlo ke značnému zjednodušení a zpřehlednění informací u nabídky

Jako první významná změna je revize zadávání adresního bodu nabídky. Pomocí RUIAN našeptávače jsme vylepšili a zjednodušili zadávání adres. Stačí napsat pár písmen a vyhledávač Vám ihned poskytne nabídku možných adres či lokalit.

16

Změnili jsme také názvy a vizuální styl pohybu jednotlivých kroků u zadávání zakázky. Nemalou změnou prošlo zadávání exportů a hlavně zadávání klienta – majitele nabídky, které je nově řešeno pouze jedním řádkem.

17

12. Přehled a možnost odstranit nepotřebné soubory

Funkce odstranění nepotřebných souborů je velmi důležitá pro majitele, či administrátory PR. Díky této funkci můžete data průběžně mazat a tím ušetřit za kapacitu webhostingu – svém prostoru, který máte v rámci licence.

Přes nastavení se dostanete do podzáložky obsazené místo, kde uvidíte přehled o vašich aktivních i archivních nabídkách a uživatelích. Na právě straně pod celkovým přehledem pak vidíme souhrn předplacené kapacity a zbývajícího volného místa.

18

V případě zájmu o provedení aktualizace nebo zájmu o konzultaci kontaktujte naše obchodní zástupcV případě zájmu o provedení aktualizace nebo zájmu o konzultaci kontaktujte naše obchodní zástupce. Rádi vám poradíme a pomůžeme!e. Rádi vám poradíme a pomůžeme!

Připomínáme, že všichni klienti, kteří mají s pronájem licence mají upgrade zdarma zahrnutý v měsíčním poplatku v rozsahu své licence. U odkoupených verzí je upgrade zpoplatněný po individuálním nacenění.

Máte zájem o upgrade svého programu na novou verzi 3.5?

>> Požádat o upgrade nebo další informace <<

Vážení zástupci realitních kanceláří,
Rádi bychom vám představili novou verzi našeho oblíbeného realitního softwaru, která jako vždy, přináší spoustu novinek a vylepšení, která výrazně zpříjemní práci s programem.

Důležitou součástí každé aktualizace jsou i aktualizace exportních můstků, které jsou naprosto klíčové pro správné fungování exportu vašich nabídek na realitní servery.

Aktualizace našeho programu provádíme zhruba 2 x ročně a minimálně jednou za rok doporučujeme aktualizaci programu provést každé realitní kanceláři. Jen tak můžeme garantovat kompatibilitu všech funkcí a splnění aktuálních legislativních požadavků.

Realitní software verze 3.3

Ještě než vám představíme nejvýznamnější změny a novinky v nové verzi, rádi bychom vám poděkovali za řadu podnětů a postřehů, díky kterým můžeme náš program neustále vylepšovat. Řada vylepšení a novinek v této verzi vychází právě z nich.

Máte zájem o upgrade svého programu na novou verzi 3.3?

>> Požádat o upgrade nebo další informace. <<

Cloud REAL - franšíza založená za 5 minut a zcela Zdarma

Uvažujete se založením vlastní realitní franšízy? Jejda, to je peněz co to stojí, že? Máme pro Vás jiné a podstatně levnější řešení.

Vyzkoušejte s námi jedinečnou možnost sdílet jednoduše své nabídky v systému MLS Cloud REAL s jinou Vámi vybranou realitní kanceláří. Zvýšíte tak podstatně rychlost prodeje Vámi nabízené nemovitosti a dosáhnete podobného efektu, jako u franšízového způsobu spolupráce. V některých lokalitách v ČR je tato funkcionalita velice poptávaná a vhodná také pro nezveřejněné nabídky, které nemohou být veřejně exportovány na realitní servery.

A co to vlastně Cloud REAL je?

Cloud REAL je samostatný modul v systému Poski REAL. Pokud je v instalaci aktivován, může daná realitní kancelář libovolně označenou nabídku uvolnit do tohoto MLS modulu Cloud REAL.

V praxi to pak znamená, že danou nabídku v omezené podobě mohou sdílet jiné realitní kanceláře, které využívají realitní software Poski REAL. Nabídku stačí v systému označit, vybrat partnerské realitní kanceláře a sdílet. Nabídka se posléze zobrazí vybraným kancelářím v Poski REALu i s kontaktem na makléře a konkrétní realitní kancelář. Nejedná se tak o zobrazení všech záznamů, ale pouze zobrazení části méně citlivých dat.

A to navíc zdaleka není všechno

Cloud REAL nabídky v Cloud REALu se propisují také do poptávek. Jednoduše tedy zadáte poptávku Vašeho poptávajícího klienta a systém Vám řekne, jestli k ní je vhodná nějaká Vaše nabídka, nebo nabídka jiné RK, která je v programu Cloud REAL.

ilustrační obrázek

Změna vytvoření nových exportních můstků

Od verze 3.3 přicházíme s novinkou. Exportním můstky si může každý uživatel, který má potřebné oprávnění v systému nastavit sám, práce se tak značně zjednoduší. Odpadne sice naše kontrola, jestli exportní můstky fungují správně, nicméně v případě zhlédnutí video nápovědy bude velice jednoduché všechna nastavení udělat samostatně, bez naší asistence. I nadále bude samozřejmě možné využívat služeb naší podpory.

ilustrační obrázek

Nové přehledy pro rezervace, kupní smlouvy, exporty a aktivity

Vylepšené přehledy přináší celou řadu novinek, které výrazně zpříjemní práci s programem. Ve verzi 3.3 jsou připravené nové přehledy v modulech rezervace, kupní smlouvy, exporty a aktivity.

ilustrační obrázek

Vylepšená časová osa pro váš dokonalý přehled o aktivitách makléřů

Sledování aktivit jednotlivých makléřů nikdy nebylo snadnější. S novou funkcí časové osy uvidíte všechny aktivity konkrétního makléře v systému na jednom místě. Jasně, přehledně a názorně.

U makléře můžete sledovat jednotlivé aktivity včetně jmen klientů. K jednotlivým aktivitám navíc lze přidávat i komentáře.

ilustrační obrázek

Jedeme za Vámi - pražské školení ovládání Poski REALu

Na základě připomínek klientů, připravujeme první veřejné školení Poski REALu. To proběhne na přelomu dubna/května letošního roku. Podrobnosti a přesný termín, Vám jako vždy zašleme, nejpozději do 14 dní, ale už nyní, pokud máte o školení zájem, je možné předběžně objednat účast Vašich makléřů. Cena minimálně 4 hodinového školení nepřesáhne za osobu 400 Kč a kapacita bude omezená.

A co bude náplní školení?

 • ovládání systému Poski REAL - praktické ukázky
 • ukázky používání jednotlivých modulů
 • Cloud REAL MLS – aneb udělejte si franšízy za 5 minut
 • další směřování Poski REALu a jeho další vývoj
 • dotazy klientů
 • kam se vyvíjí webové stránky a proč je mít
 • co je to SEO a jeho nejčastější mýty

Ze strany Poski.com očekáváme účast minimálně 4 členů z týmu Poski REAL. Věříme, že si uděláte čas a naše školení navštívíte.

Realitní software verze 3.2

Ještě než vám představíme nejvýznamnější změny a novinky v nové verzi, rádi bychom vám poděkovali za řadu podnětů a postřehů, díky kterým můžeme náš program neustále vylepšovat. Řada vylepšení a novinek v této verzi vychází právě z nich.

Máte zájem o upgrade svého programu na novou verzi 3.2?

>> Požádat o upgrade nebo další informace. <<

1.Export nabídek na Facebook

Facebook každý den navštěvuje 2 miliony návštěvníků z České republiky. Takovou návštěvností se nemůže pochlubit ani největší realitní server u nás. Exportujte na Facebook a získejte nové zájemce pro své nemovitosti!

ilustrační obrázek

2.Zrychlení práce s programem o více jak 30 % díky X-Cache

Poski REAL neustále vylepšujeme a zároveň optimalizujeme tak aby práce v něm byla co nejsvižnější a maximálně pohodlná. Nová verze přináší výrazné zrychlení odezvy programu díky rozsáhlé optimalizaci využívaných technologií.

ilustrační obrázek

3.Nové přehledy v modulech

Vylepšené přehledy přináší celou řadu novinek, které výrazně zpříjemní práci s programem. Ve verzi 3.2 jsou připravené nové přehledy v modulech uživatele, poptávky, dokumenty, a projekty. Na základě vašich připomínek doladíme přehledy i pro ostatní moduly do následující verze 3.3. Budoucí podoba přehledů v následující verzi je tedy jen na vás, budeme rádi za vaše postřehy a připomínky.

Možnost individuálního nastavení přehledu

Každý přehled v nové funkcionalitě si nově může uživatel nastavit dle svého přání (zobrazení konkrétních sloupců, výchozí řazení, zobrazení rychlého náhledu) a jeho volba zůstane uložena i pro jeho budoucí práci v programu.

V přehledech je zapracovaná i nová navigace, která se svým způsobem podobá prostředí Google. Editovat záznamy je tak nově možné jak v daném řádku záznamu (pokud si uživatel nastaví možnost editace v řádku), tak také v hlavní horizontální liště. Horizontální lišta nově slouží jako místo pro editaci záznamů, umístění ovládacích prvků nebo nápovědy.

Rychlý náhled uživatele pro úsporu času

Stačí označit konkrétního uživatele a bez nutnosti přechodu do jeho profilu okamžitě v pravém sloupci programu uvidíte jeho základní údaje. Na obrázku výše můžete vidět i novou navigační horizontální lištu.

ilustrační obrázek

Více možností zobrazení pro příjemnější práci

Nevyhovuje vám klasické zobrazení uživatelů v tabulce? Nově lze nastavit zobrazení ve stromu (lze vidět uživatele i uživatele pod ním) nebo v mřížce.

Další novinky v přehledech:
 • učení možnosti řazení záznamů
 • změna zobrazení přehledů s podrobnostmi nebo bez
 • nastavení zobrazení záznamů v tabulce
 • možnost nastavení počtu sloupců s informací, jak nastavení ovlivní rychlost systému
 • Nové přehledy jsou tak podstatně rychlejší a také velice moderní.

Budeme rádi, pokud naši klienti odpovědí na tyto dvě otázky:
1. Vyhovuje Vám styl nových přehledů, chybí Vám v něm něco?
2. Jaké informace v každém modulu očekáváte v případě zobrazení rozšířeného přehledu?

4.Vylepšený náhled uživatele

Všechny důležité informace o konkrétním uživateli nyní najdete přehledně na jednom místě.
Stačí využít inovovaný přehled uživatele, který nabízí základní informace o uživateli, přehlednou mapu s jeho působením a důležité statistiky o počtu klientů, nabídek, topování a prodaných nebo rezervovaných nabídek.

ilustrační obrázek

5.Časová osa pro váš dokonalý přehled

Sledování obchodního případu nikdy nebylo snadnější. S novou funkcí časové osy uvidíte celou historii konkrétního případu na jednom místě. Jasně, přehledně a názorně.

U kupní smlouvy můžete sledovat všechny předchozí kroky (nabídka, rezervace…) u uživatele vše od jeho vytvoření až po případnou výpověď. Časová osa je k dispozici u nabídky, rezervace, kupní smlouvy a uživatele.

Časová osa je zapracovaná ve všech hlavních modulech, jako jsou poptávky, nabídky, uživatelé klienti apod. Sledování průběhu práce se záznamem tak nikdy nebylo snadnější.

ilustrační obrázek

6.Vylepšené statistiky zobrazení nabídek

U nabídky můžete sledovat její úspěšnost a atraktivitu. Dozvíte se, kolikrát byla zobrazena na webu i na Sreality.cz, zda a kolikrát návštěvníci využili kontaktní formulář nebo přehráli video. V případě exportu na Sreality můžete sledovat celkové náklady za inzerci i topování.

Vybrané údaje můžete díky funkci „ohlasy nabídek“ velmi jednoduše stiskem jediného tlačítka zaslat i klientovi, který tak bude mít dokonalý přehled o tom, jak jeho nemovitost prezentujete.

ilustrační obrázek

7.Ohlasy nabídek

Ohlasy nabídek je nová funkcionalita pro komunikaci makléře s majitelem nemovitosti. Velice jednoduchým způsobem je tak možné odeslat informaci o průběhu inzerce zakázky na serveru Sreality a vlastním webu.

Nová funkce funguje pouze při napojení Poski REALu na webové stránky od Poski.com, což je mimo jiné i další důvod proč se webové stránky od nás vyplatí.

Další servery budeme do ohlasů postupně přidávat.

8.Vylepšený kalendář (makléřská tabule)

Oblíbený plánovací kalendář dostal v nové verzi celou řadu vylepšení. Pro lepší přehlednosti přibyl měsíční mini kalendář, který usnadní orientaci v delším časovém období. Z důvodu přehlednosti přibyla i speciální část pro zobrazení nadcházejících událostí.

ilustrační obrázek

9.Cloud REAL sdílení nabídek mezi realitními kancelářemi

Nemůžete pro svého klienta najít vhodného kupce nebo nájemníka? Nově lze konkrétní nabídky sdílet vybraným realitním kancelářím využívajícím Poski REAL. Nabídku stačí označit, vybrat realitní kanceláře a sdílet. Nabídka se posléze zobrazí vybraným kancelářím v Poski REALu i s kontaktem na makléře a konkrétní realitní kancelář. Nejedná se tak o zobrazení všech záznamů, ale pouze zobrazení části méně citlivých dat.

Jedná se o absolutní novinku, které předcházel 7 měsíční vývoj. Komponenta sdílení je velice složitá, proto jsme pro zájemce o testování sdílení připravili tuto funkcionalitu ve verzi 3.2 zcela zdarma.

Využijte možnost otestování této funkce ve zkušební verzi zdarma. Vybrané realitní kanceláře, které budou novou funkci aktivně testovat, ji mohou posléze získat k užívání zdarma na neomezeně dlouhou dobu.

10.Neveřejné fotografie u nabídek

U nabídek lze nově pracovat s více sadami fotografií a lze zvolit, které z nich budou a které nebudou veřejné a tím pádem viditelné na webu a na realitních serverech. U dlouhodobějších nabídek tak lze pracovat např. s letní a zimní sadou fotografií.

Upravena byla rovněž komponenta na nahrávání fotografií (vylepšená komprimace fotografií). Vylepšením rovněž prošlo nastavení pozice loga / vodotisku kanceláře a jeho rozostření.

11.Revize poptávek

Poptávky jsou připraveny v novém přehledu, který je popsán v dokumentu výše.

Rychlý náhled poptávky

Stačí označit konkrétní poptávku a bez nutnosti přechodu do jejího detailu okamžitě v pravém sloupci programu uvidíte její základní údaje. Funkce využívá nového přehledu. Data v rozšířeném přehledu budeme upravovat dle vašich připomínek.

Nové možnosti párování poptávek

Nově lze poptávky párovat i dle druhu objektu, přítomnosti výtahu nebo balkonu. Novinkou je také nové označení více subtypů nemovitostí.

Více možností pro zadání poptávky

Úpravu doznalo zadání poptávajícího klienta, stejně, jako tomu je u ostatních modulů.

Poptávky lze v nové verzi zadat i korunách za m2. Klient tedy nemusí hledat konkrétní dispozici, nebo rozměry, ale můžete zadat i očekávanou cenu za m2.

12.Novinky na webu za příplatek

PENB – energetické štítky 2.0

Od 1. 7. 2015 vznikla pro realitní kanceláře povinnost označení nabídek energetickými štítky. Poski REAL štítky od verze 3.1 podporuje. Vylepšená funkce štítků umožňuje u konkrétní nabídky nastavit, v jaké formě se má štítek zobrazovat, zda v textové nebo grafické. Textový popisek v parametrech nabídky je vhodnější v případě, že nemovitost není příliš úsporná a tuto informaci nechceme příliš zvýrazňovat použitím grafického prvku.

Místa v okolí

Dle našeho interního průzkumu patří okolí bytu nebo domu mezi zásadní faktory podle, kterých se uživatelé rozhodují, zda je pro ně nemovitost zajímává. Nová funkce místa v okolí umožňuje získat dokonalý přehled o umístění nemovitosti vzhledem k nejbližší škole, restauraci nebo lékaři. Vše je zobrazeno na přehledné mapě.

ilustrační obrázek
Workshop GDPR