Menu Hlavní obsah

Přečtete si podrobný popis jednotlivých modulů a funkcí, které jsou v Poski REALu dostupné. Moduly se mohou lišit podle verze realitního softwaru. Přehledné srovnání modulů v tabulce, naleznete v porovnání verzí.

Moduly Poski REAL

Uživatelé (evidence makléřů)

Modul určený pro zadání a následnou správu makléřů, zakládání profilů makléřů a jejich evidence. Možnost založení neomezeného počtu makléřů ve vyšších verzích. Statistiky výkonnosti makléřů.

 • zadání nových uživatelů do softwaru, neomezený počet uživatelů (dle verze) v systému v různých přístupových úrovních
 • víceúrovňový přístup uživatelů s možností změny úrovně
 • donastavení práv uživatelů mimo hirearchii
 • editace údajů o uživatelích s možností změny hesla (síla hesla)
 • vložení profilového fota uživatele
 • základní statistiky výkonu daného uživatele
 • export uživatelů na realitní servery, podporující tuto funkci
 • hromadný převod nabídek z uživatele na jiného uživatele (v případě výpovědi)
 • filtrování uživatelů
 • zástup uživatele (v rámci úrovně uživatelů)
 • archivace uživatelů

Nabídky

Hlavní modul celého softwaru zajišťující kompletní správu realitních nabídek, zadávání popisků, vlastností, fotografii.

 • vkládání nabídek do programu s možností uložení rozpracované nabídky
 • možné sdílení nabídek s jinými RK – funkce Cloud REAL
 • určení viditelnosti nabídky pro jiné uživatele systému
 • pokročilá filtraci zadaných nabídek s možností vytvoření vlastního filtru
 • zadání top nabídek na hlavní www stránku + podstránky (v případě výroby www)
 • jednoduchý i rozšířený přehled zadaných nabídek pro jednoduchou orientaci
 • vlastní číselná řada u zadávaných nabídek
 • exporty nabídek do XLS
 • inteligentní zadávání adresy u nabídky s našeptavačem – RUIAN s označením polygonu nabídky
 • ověřování adres – zajištění zadané relevance (rozostření adresy na servery, které to podporují)
 • zadávání vlastností (parametrů) k nabídce podle rozhraní sreality.cz
 • hromadné zadání fotografii k nabídce s kompresí velikosti fotografii
 • vkládání neomezeného počtu fotografií k nabídce s možností označení viditelnosti
 • automatické vkládání vodotisku (loga) do fotek nabídky s určením polohy
 • vkládání interních příloh k nabídce (smluv, či dalších dokumentů)
 • topování na Sreality a hopování na reality Idnes, avizo, hyperreality, apod.
 • možnost klonování zadaných nabídek
 • tisk .pdf karty přímo z nabídky (pro potřeby nástěnek)
 • předání nabídky na jiného makléře
 • sledování historie ceny u nabídky
 • statistiky nabídky
 • rychlá práce s nabídkou pomocí POP up oken
 • vložení a export videoprohlídky na vlastní web (formou odkazu youtobe.com) – funkce v Klasiku, nebo k dokoupení
 • ukončení zakázky přesunutím do archivu
 • hromadné odeslání nabídek na emaily klienta z výpisu nabídek

Exporty

Modul spravující exporty realitních nabídek na realitní servery. Přidávání nových exportních můstků, správa připojení.

 • manuální vyvolání exportu na realitní servery
 • automatické exportování nabídek na servery, každých 15 minut pro všechny verze
 • exportování realitních makléřů na podporované servery
 • emailové upozornění o chybě exportů
 • přeskakování exportních dávek v případě chyby exportů
 • nastavení připojení
 • inteligentní nápověda v případě chyby exportů
 • přeexportování nabídek a fronty
 • balíček exportních můstků zdarma (pro verzi 3.3 a vyšší v hodnotě 30 000 Kč)

Tiskové sestavy (nástěnky)

Možnosti tiskových sestav přehledů nabídek, poptávek a především tiskové sestavy v několika formátech pro potřeby nástěnky.

 • tiskové sestavy přehledů nabídek, makléřů, rezervací
 • tiskové sestavy – leták nabídek (nástěnky) – několik vzhledů, formáty A4 nebo A5
 • katalogové listy

Nástěnka

Informativní nástěnka pro předávání interních vzkazů v softwaru mezi jednotlivými uživateli, potvrzení přečtení příspěvků.

 • místo pro společné vzkazy všech v systému Poski REAL- cílení záznamů na uživatele, skupiny, pobočky
 • možnost vložení souboru ke vzkazu
 • potvrzení přečtení uživatelem

Sledování soukromé inzerce – Octopus Pro

Monitoring soukromé inzerce na realitních serverech. Systém třetí strany, který je napojen do Poski REALu tzv. iframem. Přes Poski REAL, pro nové klienty až 35 % sleva.

Monitoring dražeb

Sledování dražeb po celé ČR přes oblíbený dražební systém monitordrazeb.cz. Systém třetí strany, zapracovaný do Poski REALu tzv. iframem.

Klienti

Modul shromažďující veškeré zadané kontakty na klienty - do softwaru Poski REAL. Klienti jsou začlenění do přehledných skupin, dle charakteru zaměření.

 • zadání klientů do CRM klientů s ověřováním duplicity zadaného klienta (email, telefon, jméno)
 • předání klienta na jiného makléře, hromadné předání + archivace klienta
 • evidence záznamů u daného klienta
 • exporty klientů do XLS
 • časová evidence záznamů u klienta v časové ose (pokud je modul dokoupen)

Dokumenty

Knihovna firemních materiálů, dokumenty ke stáhnutí pro jednotlivé makléře řešené stromovou strukturou s možností určení viditelnosti dokumentů.

 • zadávání dokumentů do knihovny ke stáhnutí uživateli
 • přehledná stromová struktura dokumentů
 • členění dokumentů do skupin
 • cílení dokumentů na uživatele, pobočku, skupinu

Pobočky

Modul umožňující editaci a správu více poboček v softwaru. Vhodné zejména v případě editace kontaktů na webu. Nevhodné pro franšízy.

 • možnost nastavit si stejné parametry jako u modulu „Kontakty“
 • možnost přidávat další pobočky pro export
 • možnost exportovat samostatně pro danou pobočku – více připojení

Kalendář (makléřská tabule)

Plánování jednání do kalendáře, centrálně, individuálně. Možnost upozornění na email v datum plnění úkolu, komunikace a předávání úkolů. Možné napojení na google kalendář.

 • makléřská tabule plánovaných záznamů
 • propisování aktivit do kalendáře s možností označení splnění
 • sdílené kalendáře mezi uživateli a pobočkami, barevné rozlišení záznamů

Poptávky (párování poptávek s nabídkami)

Párování poptávek s aktivními nabídkami v systému, odeslání mailů poptávajícím zákazníkům. Možné napojení na webové stránky.

 • zadávání poptávek makléři do programu
 • párování poptávek s nabídkami
 • odesílání nalezených výsledků na mail poptávajícího (manuální x automatické)
 • napojení poptávkového formuláře na www stránky
 • napojení na časovou osu záznamů (pokud je modul aktivní)

Smlouvy – obchodní případ

Archivace prodaných nabídek (druhý způsob ukončení zakázky). Evidence rezervací + kupních smluv v samostatném modulu obchodní případ.

 • následná práce s nabídkou po prodeji zakázky
 • modul rezervovaná zakázka
 • export rezervovaných zakázek na servery (příznak rezervováno)
 • modul kupní smlouvy (ukončený obchodní případ)

Cloud REAL – MLS mezi RK

Sdílení realitních nabídek mezi vybranými realitními kancelářemi. Tzv. MLS systém.

 • možnost vybrat si partnerskou RK
 • individuální popis na sdlení
 • sdílejí se pouze základní údaje k nemovitosti, rozostření respektuje zadání u nabídky
 • určení provize pro partnerskou RK
 • komunikace mezi RK

Funkce Poski REAL

Videoprohlídky

Funkce umožňující export videoprohlídky na vlastní web a podporující servery, formou odkazu na Youtube.

Aktivity (zapisování komunikace k modulům)

Zapisování průběžných záznamů k nabídkám, klientům, poptávkám. V případě zapnutí modulu kalendář také s možností propsání do kalendáře s plánováním.

 • zapisování komunikace (záznamů) k nabídkám, klientům, poptávkám
 • možnost provázat komunikaci s kalendářem

Časové osy (historie změn záznamů)

Grafické znázornění historie změn záznamů, aktivit a to u hlavních modulů a všech uživatelů. Historie se nemaže a získá se tak přehled o výkonu RK.

 • časová osa záznamů u modulů nabídky, poptávky, klienti, exporty, smlouvy
 • historie sledování změn ceny u nabídky v přehledu nabídek
 • sledování bývalých vlastníků nabídky a spolupracujících makléřů

Automatického topování nabídek

Funkce pro nastavení topování nabídek v určitý den a hodinu na realitní servery podporující topování. Automatické, topování.

Vytvoření vlastního filtru

Funkce umožní nastavit si vlastní nejčastěji využívané filtry v modulech softwaru jako výchozí. Funkce značně zrychlí operativní práci se systémem.

 • možnost vytvořit si vlastní rychlý filtr v systému
 • snadnější přístup do využívaných modulů
 • možnost vytvoření v každém hlavním modulu

Emaily

Funkce umožňující označení nabídek z výpisu nabídek a následné odeslání na určené adresáty. Emaily z kontaktů, automatické přání k narozeninám.

 • aplikace na emailové automatické odesílání přání k narozeninám v případě evidence rodného čísla
 • hromadné odeslání nabídek na emaily klienta z výpisu nabídek
 • odeslání emailu klientům v systému

Fulltextového vyhledávání v softwaru

Možnost využití fulltextového hledání aktivních nabídek, klientů, poptávek a dalších informací přímo v rozhraní softwaru. Ideální pro zrychlení práce.

Hromadné aktualizace nabídek na serverech

Jednotlivé, nebo centrální označení přeexportování nabídek na realitní servery. Na určitých serverech se změní datum aktualizace inzerátu.

 • přeexportování nabídky/- ek na realitní portály
 • u těch, které to umožňují, dojde k aktualizaci data u nabídky

Pokud vás zajímá design jednotlivých modulů, klikněte do sekce demo náhledy. Máte zájem o DEMO přístupy, napište nám, obratem Vám je zašleme.

Moduly se mohou lišit podle zvolené verze programu.