Přečtete si podrobný popis modulů realitního softwaru

Moduly

Moduly se liší dle výše uvedené verze realitního softwaru. a mění se v závislosti na aktualizacích, které provádíme každý měsíc.

Adresář

Eviduje veškeré zadané kontakty na klienty a zájemce do  softwaru Poski REAL. V systému lze nastavit chování výmazu dat v souladu s pravidly GDPR.

Nabídky

Hlavní modul celého softwaru zajišťující kompletní správu realitních nabídek pro export na inzertní servery. Zadávání v několika jednoduchých krocích.

Obchodní případ

Řeší evidenci obchodních případů – tím se rozumí evidence dané zakázky po prodeji nebo pronájmu do úplného uzavření obchodu předáním nemovitosti.

Smlouvy

Evidence elektronicky podepsaných smluvních dokumentů. Software má zabudované funkcionality pro elektronické podepisování dokumentů. Dotykově, vzdáleně, včetně certifikační autority.

Exporty

Spravuje exporty realitních nabídek na jednotlivé realitní servery. Více jak 40 exportních můstků, včetně Facebooku.

Zájmy

Modul, do kterého propadávají zájmy z realitních serverů. V pojetí Poski REALu je „poptávka“ z realitního serveru brána jako zájem.

Poptávky

Párování obecné poptávky v softwaru s aktivními nabídkami v systému. Obsahuje i odesílání e-mailů poptávajícím zákazníkům.

Akvizice

Evidování kontaktů a poptávek, které zatím nejsou spojené s konkrétním obchodním případem (zakázkou). Blokování kontaktů na uživatele softwaru do úplného nabrání.

Uzávěrky

Máte ve své realitní kanceláři makléře? Vypočítáváte jim uzávěrky ručně? Není to potřeba. Náš software umožní vypočítat makléřům uzávěrky jejich obchodů automaticky.

Statistiky

Statistiky monitorují výkonnost společnosti. Sledování aktivity makléřů, obratů i počty zakázek. Statistické výstupy celkové návštěvnosti na realitních serverech a webových stránkách.

Plánování

Statistiky monitorují výkonnost společnosti. Sledování aktivity makléřů, obratů i počty zakázek. Statistické výstupy celkové návštěvnosti na realitních serverech a webových stránkách.

Finance

Umožnuje evidenci přijatých a vydaných finančních prostředků u obchodních případů a nabídek.

Dokumenty

Knihovna firemních a smluvních dokumentů pro práci a rychlé stáhnutí kdekoli na světě ve stromové struktuře.

Projekty

Zadávání developerských projektů, jejich evidence a následné propojení s webovými stránkami a export na realitní servery.

Uživatelé

Modul určený pro zadávání a následnou správu uživatelů (makléřů), zakládání profilů jednotlivých uživatelů a jejich evidenci.

Nastavení systému

Modul určený pro základní nastavení softwaru, uživatelských rolí a práv pro evidenci systémových informací. Přes 2 000 možností nastavení.

Pobočky

Evidence poboček pro potřeby webových stránek a exportování na realitní servery.

Schránky

Systém umožňuje v případě aktivaci služby PPM (emaily od  Poski) zadávání nových emailových schránek a jejich promazávání.

Pomůcky pro Vás

Podívejte se na výběr hlavních pomůcek, které pro Vás máme připravené.

Generování smluv

Automatické vytvoření smluvní dokumentace pro elektronické podpisy ze zadaných údajů v softwaru. Ve Wordu nebo v editovatelných PDF.

Poski Virtual Staging

Máte fotografii, kterou potřebujete upravit? Například vybavit nábytkem, odstranit nedostatky, či udělat vizualizaci? K tomu je vhodný náš generátor fotek napojený na umělou inteligenci (AI) a námi dále rozvíjen, kterému říkáme Poski VirtualStaging.

Automatické psaní popisků

Zní to neuvěřitelně, ale připravili jsme funkci, která píše popisky nemovitosti zcela sama. Automatické psaní popisků je napojené na umělou inteligenci (AI).

Hromadné odeslání emailů Tato pomůcka je za kredity nad rámec tarifu.

Nebaví Vás pro hromadné odeslání e-mailů používat jiné nástroje třetích stran? Pak využijte u naší e-mailové komponenty odeslání až na 1 000 e-mailů najednou bez rizika spadnutí do spamu.

Zapisování záznamů

Funkcionalita evidující veškeré záznamy a poznámky u  jednotlivých modulů, které se zobrazí v přehledné časové ose.

Stáhnutí LV Tato pomůcka je za kredity nad rámec tarifu.

Stáhnutí LV z Katastru nemovitostí přes dálkový přístup Poski REAL. Uložení listu vlastnictví do softwaru k nabídce nebo obchodnímu případu.

Cenové mapy Tato pomůcka je za kredity nad rámec tarifu.

Využijte rychlé nacenění nemovitosti přes cenové mapy od společností CeMap nebo Valuo. Funkce poskytuje zobrazení cenového rozpětí nemovitostí v okolí adresního místa pro stanovení ceny s možností stáhnutí komplexní cenové mapy.

Protokol o prohlídce

Funkce do terénu – Klik and GO. Umožní Podepsat protokol o  prohlídce na místě přes jakékoli dotykové zařízení.

SMS zprávy Tato pomůcka je za kredity nad rámec tarifu.

Odeslání SMS zprávy ze systému na libovolný počet kontaktů, které jsou evidované v systému.

Ohlasy nabídek

Funkce obsahuje statistiky úspěšnosti inzerce na realitních serverech. Odeslání automaticky na email, vše přehledně ve  formě PDF.

MLS systém

MLS systém Cloud REAL, prostřednictvím kterého je možné sdílet vybrané nabídky z vlastního portfolia s dalšími realitními kancelářemi využívající realitní software Poski REAL.